Studia w USA

Szkolnictwo wyższe: Uczelnie i uniwersytety

Młodzi dorośli mogą kontynuować naukę w dwuletnich koledżach lokalnych bądź technicznych, albo na czteroletnich uniwersytetach bądź w koledżach po ukończeniu szkoły średniej. Nazywamy je „instytucjami szkolnictwa wyższego”. Są to instytucje publiczne lub prywatne. Koledże i uniwersytety publiczne są mniej kosztowne niż prywatne, szczególnie dla osób mieszkających w stanie, w którym znajduje się taki uniwersytet. Młodzi dorośli mogą również uczęszczać do szkół oferujących naukę konkretnych zawodów, takich jak naprawa komputerów bądź asystent w służbie zdrowia.

Studenci szkół wyższych wybierają konkretny przedmiot, który studiują dogłębnie (nazywa się to specjalizacja – “major”). Wybór specjalizacji pomaga przygotować się im do zatrudnienia lub dalszego kształcenia w tej dziedzinie.

Rodzaj dyplomu Rodzaj uczelni Lata nauki
Certificate (świadectwo) Koledż lokalny/Szkoła zawodu 6 miesięcy do 2 lat
Associate’s (licencjat) Koledż lokalny 2 lata
Bachelor’s (bakałarz) Czteroletni koledż lub uniwersytet 4 lata
Master’s (magister) Uniwersytet 2 lata
Doctorate (doktorat) Uniwersytet 2-8 lat
Professional (profesjonalista) Szkoła specjalistyczna 2-5 lat

Uczelnie i uniwersytety mogą być dość kosztowne. Niektóre szkoły zapewniają pomoc finansową, twz. stypendia (“scholarships”). Władze Stanów Zjednoczonych również oferują studentom pomoc finansową. Większość studentów korzysta z kredytu lub stara się o pomoc finansową bądź stypendium w celu opłacenia kosztów nauki. Niektóre stypendia i bezzwrotne granty przeznaczone są wyłącznie dla obywateli USA.

Federalna pomoc finansowa dla studentów

Rząd USA zapewnia pomoc finansową dla studentów uczęszczających do niektórych instytucji szkolnictwa wyższego. Pomoc taka obejmuje koszty nauki, takie jak czesne, opłaty, podręczniki, zakwaterowanie i wyżywienie, pomoce naukowe i dojazdy. Studenci kwalifikują się do takiej pomocy w oparciu o ich potrzeby finansowe, nie zaś oceny. Istnieją trzy typy pomocy federalnej:

  • Granty – pieniadze, które nie wymagaja zwrotu.
  • Work Study – pieniadze zarabiane podczas nauki w szkole.
  • Loans (kredyty) – pieniadze pozyczone, które musza byc nastepnie zwrócone z odsetkami.

Dodatkowe informacje na temat federalnych programów pomocy naukowej uzyskać można dzwoniąc pod numer 1-800-433-3243 lub odwiedzając witrynę internetową Departamentu Edukacji USA (U.S. Department of Education), pod adresem http://studentaid.ed.gov/students/publications/student_guide/index.html.

Uwaga na oszustwa finansowe

Poszukując informacji na temat pomocy finansowej dla studentów, należy zachować dużą ostrożność. Trzeba unikać ofert, które wydają się zbyt dobre, aby były prawdziwe lub gwarantują konkretne rezultaty w zamian za pieniądze. Co roku rodziny tracą miliony dolarów z powodu oszustw związanych ze stypendiami. Ofiary takich przestępstw jak również osoby, chcące zasięgnąć bezpłatnych informacji, powinny dzwonić pod numer
1-877-382-4357 lub 1-866-653-4261 dla niedosłyszących, albo odwiedzić witrynę internetową Federalnej Komisji Handlu (Federal Trade Commission) pod adresem http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/scholarship/index.shtml.

%d blogerów lubi to: