Wizy do USA

2017-08-17-visa

Co to jest wiza?

Wiza amerykańska jest dokumentem wydanym przez Ambasadę lub Konsulat Stanów Zjednoczonych i naklejonym na jedną ze stron  paszportu, który uprawnia do starania się o wjazd na terytorium USA. Wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Oznacza jedynie, że podanie wizowe zostało rozpatrzone przez konsula amerykańskiego, który stwierdził, iż dana osoba może podróżować do punktu granicznego na lotnisku, w porcie morskim bądź na granicy lądowej i ubiegać się o zezwolenie na wjazd w określonym celu. Jedynie amerykański urzędnik imigracyjny Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) jest uprawniony do wydania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych i decyzji jak długo może trwać dany pobyt.

Gdzie można ubiegać się o wizę do USA mieszkając w Polsce?

Wnioski wizowe można składać w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub w Konsulacie w Krakowie.

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki – Sekcja konsularna
Sekcja Konsularna
ul. Piękna 12
00-540 Warszawa
Telefon: +48-22/504-2000
Fax: +48-22/504-2088
https://pl.usembassy.gov/pl/wizy

Konsulat Generalny USA
ul. Stolarska 9
31-043 Kraków
Telefon: +48/12 424-5100
Fax: +48/12 424-5103
https://pl.usembassy.gov/pl/ambasady-i-konsulaty/konsulat-usa-w-krakowie/wizy

Kategorie wiz

Kategoria wizowa zależy od celu podroży. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-typeall.asp

Kategorie wizowe Opis
A-1/A-2 Dyplomaci i przedstawiciele rządu
A-3 Personel pomocniczy posiadaczy wiz A1/A2
B-1/B-2 Osoby wyjeżdżające służbowo, turystycznie lub na leczenie
C-1 Tranzyt
C-1/D Członkowie załogi samolotu lub statku
E-1/E-2 Inwestorzy i przedsiębiorcy
F-1 Studenci  i uczniowie
G-1-4 Przedstawiciele organizacji międzynarodowych
G-5 Personel pomocniczy posiadaczy wiz G-1-4
H Tymczasowa praca i praktyka (H-3)
I Dziennikarze
J-1 Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże”
L Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy
M-1 Studenci  – szkolenie zawodowe
NATO 1-6 Przedstawiciele NATO
NATO 7 Personel pomocniczy posiadaczy wiz NATO 1-6
O Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu
P Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi
Q Wymiana kulturalna
R Pracownicy religijni

Na czym polega różnica między ważnością wizy a długością pobytu?

Data upływu ważności wizy oraz dozwolony czas pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych to dwa różne terminy.

Ważność wizy to okres od daty wydania wizy do daty upływu jej ważności, które widnieją na wizie. W tym czasie wiza może być wykorzystana na podróż do punktu granicznego, aby ubiegać się o wjazd do Stanów Zjednoczonych. Na wizie określona jest ilość wjazdów, od jednego do wielokrotnego, w tym samym celu podróży.

Data upływu ważności wizy nie powinna być mylona z długością zezwolenia na pobyt w USA, którą określa urzędnik imigracyjny w punkcie granicznym na formularzu I-94 rejestrującym wjazd i wyjazd.

Nie należy podejmować żadnych nieodwracalnych decyzji związanych z podróżą lub kupować biletu aż do chwili otrzymania paszportu z wizą.

Jak ubiegać się o wizę

Krok 1
Dotyczy ubiegania się o wizę nieimigracyjną:

Aby określić typ wizy należy przeczytać informacje o Najczęściej występujących wizach nieimigracyjnych. Znajdą tam Państwo informację o wymaganiach dotyczących danego typu wizy. Należy wybrać typ wizy pasujący do Państwa sytuacji.

Należy również zapoznać się z Programem Ruchu Bezwizowego. Jeśli Państwa kraj należy do tego programu nie muszą Państwo starać się o wizę pod warunkiem, że chcą Państwo podróżować w celach turystycznych lub biznesowych oraz jeśli pobyt nie przekroczy 90 dni.

Krok 2
Gdy określą Państwo typ wizy należy uiścić opłatę wizową. Strona z rodzajem wiz i opłat za rozpatrzenie podania podaje wysokość opłat w lokalnej walucie.

Aby zapłacić opłatę wizową należy przeczytać informacje na stronie Formy Płatności/Dokonanie Opłaty Wizowej. Na tej stronie dowiedzą się Państwo jak dokonać opłaty wizowej. Po dokonaniu opłaty należy zachować jej numer aby umówić się na rozmowę z konsulem.

Krok 3
Następnie należy wypełnić wniosek wizowy DS-160. Należy zapoznać się z instrukcjami umieszczonymi na stronie Wypełnienie formularza DS-160. Wszystkie informacje muszą być poprawne i dokładne. Po wysłaniu formularza nie można już robić żadnych poprawek. Jeśli potrzebują Państwo pomocy należy skontaktować się z prawnikiem imigracyjnym lub tłumaczem. Infolinia wizowa nie może pomóc w wypełnianiu formularza DS-160. Prosimy o zachowanie numeru Państwa wniosku DS-160, który będzie potrzebny by umówić się na rozmowę z konsulem.

Krok 4
To już prawie wszystko by umówić się na rozmowę z konsulem. Wystarczy tylko założyć profil w systemie i wypełnić wszystkie pola i stworzyć hasło. Gdy znajdą Państwo w systemie ukaże się panel sterowania. Prosimy kliknąć na link Wyznacz spotkanie po lewej stronie menu. Wymagane informacje:

  • Numer Państwa paszportu,
  • Numer opłaty wizowej z Banku Pocztowego lub z innego sposobu płatności. (kliknij tutaj po pomoc jak znaleźć numer opłaty wizowej lub dowiedzieć się o innych sposobach płatności),
  • 10-cyfrowy numer kodu kreskowego z wniosku wizowego DS-160.

Po zgromadzeniu tych danych należy wybrać typ wizy, wprowadzić dane personalne, dodać osoby towarzyszące w podróży (jeśli takie są), wybrać miejsce odbioru dokumentów, potwierdzić numer opłaty wizowej oraz wybrać dzień i godzinę spotkania z konsulem.

Krok 5
Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu umówionej rozmowy. Podczas umawiania spotkania, zostanie podana godzina wejścia do Konsulatu. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i wygodę, prosimy o przybycie o wyznaczonej godzinie,  nie wcześniej. Pozwoli to uniknąć czekania na ulicy, szczególnie przykrego w okresach trudnych warunków pogodowych.

Należy zabrać ze sobą:

  • wydruk potwierdzenia daty umówionej rozmowy,
  • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
  • zdjęcie, jezeli nie zostalo wgrane do formularza DS-160 lub jeżeli nie spełnia wymaganych kryteriów.

W recepcji konsulatu Ambasady USA w Warszawie znajduje się foto budka, w której można zrobić zdjęcie o wymaganym rozmiarze i formacie.  Koszt wykonania zdjęcia wynosi 30 PLN. Automat nie przyjmuje nominałów większych niż 20 PLN. Skorzystanie z tej usługi jest dobrowolne, można przynieść fotografie wykonane w innym miejscu.

  • ważny paszport i poprzednie paszporty

oraz

  • dodatkowe dokumenty zgodne z kategorią wizową:

Podania bez w/w dokumentów nie będą rozpatrywane.

Krok 6
Jeśli wiza zostanie przyznana, paszport z wizą będzie można otrzymać na dwa sposoby:

  • Za dodatkową opłatą w wysokości 24 złotych, paszport może być dostarczony przez kuriera TNT pod adres wskazany podczas umawiania terminu rozmowy lub
  • Bez dodatkowej opłaty paszport będzie można odebrać w punkcie odbioru dokumentów wybranym przez Państwa podczas umawiania terminu rozmowy.

Szczegóły na temat odbioru paszportu z wizą można znaleźć na tej stronie internetowej.

Opracowano na podstawie materiałów U.S. Embassy Poland.
Fot. CC / Flickr / Piviso.com

%d blogerów lubi to: