Emigracja do USA

Bycie stałym rezydentem (posiadanie tzw. zielonej karty) jest przywilejem, nie zaś prawem. W pewnych okolicznościach władze Stanów Zjednoczonych mogą odebrać status stałego rezydenta. Konieczne jest utrzymywanie statusu stałego rezydenta, jeżeli chce się mieszkać i pracować w Stanach Zjednoczonych, a pewnego dnia zostać obywatelem USA. Czytaj: Zielona karta.

Postępowanie stałego rezydenta może mieć wpływ na póżniejszą mozliwość uzyskania przez niego obywatelstwa USA. Proces uzyskiwania obywatelstwa USA to „naturalizacja”.

Stali rezydenci posiadają większość praw obywateli Stanów Zjednoczonych. Istnieją jednak pewne istotne powody, dla których warto rozważyć ubieganie się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych daje stałym rezydentom nowe prawa i przywileje. Czytaj: Obywatelstwo USA.

Aby stać się obywatelem USA, należy wyrazić gotowość złożenia przysięgi lojalności wobec Stanów Zjednoczonych i wyrzeczenia się lojalności wobec jakiegokolwiek innego kraju. Trzeba zgodzić się popierać i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Stając się obywatelem trzeba przyjąć wszystkie obowiązki związane z byciem Amerykaninem, a w zamian zyskuje się prawa i przywileje obywatelstwa.

%d blogerów lubi to: