Urzędy federalne

Ogólne informacje na temat departamentów i agencji federalnych można znaleźć na stronie internetowej http://www.USA.gov oraz pod numerem telefonu 1-800-FED-INFO (lub 1-800-333-4636). Osoby niedosłyszące mogą zadzwonić pod numer 1-800-326-2996.

U.S. Department of Education / Departament Oświaty (ED)
400 Maryland Avenue SW
Washington, DC 20202
Telefon: 1-800-872-5327
Dla osób niedosłyszących: 1-800-437-0833
http://www.ed.gov

U.S. Equal Employment Opportunity Commission / Komisja Równych Możliwości Zatrudnienia (EEOC)
1801 L Street NW
Washington, DC 20507
Telefon: 1-800-669-4000
Dla osób niedosłyszących: 1-800-669-6820
http://www.eeoc.gov

U.S. Department of Health and Human Services / Departament Zdrowia i Usług Socjalnych (HHS)
200 Independence Avenue SW
Washington, DC 20201
Telefon: 1-877-696-6775
http://www.hhs.gov

U.S. Department of Homeland Security / Departament Bezpieczeństwa Narodowego (DHS)
Washington, DC 20528
http://www.dhs.gov

U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS / Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji USA
Telefon: 1-800-375-5283
Dla osób niedosłyszących: 1-800-767-1833
http://www.uscis.gov

U.S. Customs and Border Protection, CBP / Urząd Celny i Straż Graniczna USA
Telefon: 202-354-1000
http://www.cbp.gov

U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE / Służby Imigracyjne i Celne USA
http://www.ice.gov

U.S. Department of Housing and Urban Development / Departament Mieszkalnictwa i Urbanistyki (HUD)
451 7th Street SW
Washington, DC 20410
Telefon: 202-708-1112
Dla osób niedosłyszących: 202-708-1455
http://www.hud.gov

U.S. Department of Justice / Departament Sprawiedliwości (DOJ)
950 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20530-0001
Telefon: 202-514-2000
http://www.usdoj.gov

Internal Revenue Service / Urząd Skarbowy (IRS)
Telefon: 1-800-829-1040
Dla osób niedosłyszących: 1-800-829-4059
http://www.irs.gov

Registration Information Office / Komisja Poborowa (Selective Service System, SSS)
PO Box 94638
Palatine, IL 60094-4638
Telefon: 847-688-6888
Dla osób niedosłyszących: 847-688-2567
http://www.sss.gov

Social Security Administration, SSA / Administracja Ubezpieczeń Spolecznych
Office of Public Inquiries
6401 Security Boulevard
Baltimore, MD 21235
Telefon: 1-800-772-1213
Dla osób niedosłyszących: 1-800-325-0778
http://www.socialsecurity.gov

U.S. Department of State / Departament Stanu (DOS)
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
Telefon: 202-647-4000

U.S. Department of State

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu ds. Obywatelstwa i Imigracji USA (USCIS)
http://www.uscis.gov oraz na portalu dla nowych imigrantów http://www.welcometousa.gov

Źródło: Witamy w Stanach Zjednoczonych. Informator dla nowych imigrantów (wydawnictwo Urzędu ds. Obywatelstwa i Imigracji USCIS)

%d blogerów lubi to: